Keresés...

EU–Törökország együttműködés: hárommilliárd eurós menekültügyi eszköz Törökország támogatására

Az Európai Tanács október 15-án üdvözölte a Törökországgal kapcsolatos közös cselekvési tervet, amely közös felelősségvállaláson, kölcsönös vállalásokon és végrehajtáson alapuló, átfogó együttműködési program részét képezi. Az Európai Tanács megállapodott továbbá arról, hogy több területen is megerősíti a Törökországgal kapcsolatos politikai és pénzügyi szerepvállalását. Az EU–Törökország közös cselekvési tervben foglaltaknak megfelelően az EU elkötelezte magát amellett, hogy azonnali, folyamatos humanitárius segítségnyújtást biztosít Törökországban. Az EU jelentős új pénzügyi forrásokkal fogja támogatni az ideiglenes védelem alatt álló szíriaiak jelenléte miatt kihívásokkal küzdő Törökországot. E célból az Európai Bizottság a Törökországot támogató Menekültügyi Eszköz néven jogi keretet hoz létre az ideiglenes védelem alatt álló szíriaiaknak és a befogadó törökországi közösségeknek nyújtandó hatékony, kiegészítő jellegű támogatás megvalósítása céljából finanszírozott intézkedések összehangolása és egyszerűsítése érdekében. A forrásokat az EU a lehető legrugalmasabban és leggyorsabban biztosítja, és a pénzek a Törökország–EU együttműködés keretében előírt tehermegosztással összhangban fognak eljutni a nemzeti és a helyi hatóságokhoz.


Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke így nyilatkozott: „Teljesen egyértelmű, hogy a menekültügyi válság kapcsán az Európai Uniónak meg kell erősítenie együttműködését Törökországgal, Törökországnak pedig az Európai Unióval. Közösen kell dolgoznunk, és együtt kell végrehajtanunk a közös cselekvési tervet, amellyel rendet teremthetünk a migrációs áramlások területén, és gátat szabhatunk az illegális migrációnak. Ennek keretében, a Törökországot támogató Menekültügyi Eszköznek köszönhetően szándékainkat konkrét tettekbe ültethetjük át A forrásokkal a Törökországban menedéket kérő szíriaiak mindennapjainak és társadalmi-gazdasági életkörülményeinek további javítását támogatjuk.”

A Törökországot támogató Menekültügyi Eszköz az Európai Tanács Törökország támogatására nyújtandó jelentős további finanszírozásra irányuló felhívása nyomán született meg. Az eszközről az Európai Tanács 2015. november 12-i vallettai nem hivatalos ülésén, az Európai Parlament elnökének jelenlétében folytatott megbeszéléseket. Az Európai Parlamenttel teljes együttműködésben felállítandó eszköz koordinációs mechanizmust fog biztosítani a menekültek és a befogadó közösségek szükségleteinek átfogó és koordinált módon történő kielégítésére. A Törökországot támogató Menekültügyi Eszköz összesen 3 milliárd EUR felhasználását koordinálja majd. Az eszköz 2016. január 1-jétől biztosít vissza nem térítendő és egyéb pénzügyi támogatásokat.

Az eszköz irányító bizottsága stratégiai iránymutatást fog nyújtani a támogatás koordinációjának, kiegészítő jellegének és hatékonyságának biztosításához, és ez a bizottság dönti el, hogy milyen intézkedések finanszírozására, milyen összegben és milyen pénzügyi eszközökkel kerüljön sor. Az irányító bizottság a tagállamok és – tanácsadói minőségben – Törökország képviselőiből áll.

Háttér-információk

Törökország földrajzi helyzetéből adódóan a migránsok egyik legfontosabb első fogadási és tranzitországa. Az országban világelsőként több mint kétmillió menedékkérőt és menekültet tartanak számon.

Törökország dicséretes erőfeszítéseket tesz arra, hogy jelentős mennyiségű humanitárius segítséget és támogatást biztosítson a menedékkérők példátlan és egyre növekvő áradatának. Az ország eddig saját forrásaiból több mint hétmilliárd eurót áldozott a válság megoldására.
Az Európai Bizottság október 15-én „ad referendum” megállapodást kötött a Törökországgal kapcsolatosközös cselekvési tervről, amelynek célja a migrációkezelési együttműködés megerősítése a menekültügyi válság koordinált kezelése érdekében.
Az EU 28 tagállamának állam- és kormányfői az Európai Tanács október 15-i ülésén elfogadták a megállapodást, és a résztvevők üdvözölték a közös cselekvési tervet.

A cselekvési terv meghatározza azokat az együttműködési intézkedéseket, amelyeket az Európai Uniónak és a Török Köztársaságnak sürgősséggel végre kell hajtania ahhoz, hogy összehangoltan nézzenek szembe a közös kihívásokkal, és kiegészítsék a Törökország által az országban nagy számban tartózkodó, védelemre szoruló ember kezelésére tett erőfeszítéseket. Emellett az Európai Unió – az intézmények és az uniós tagállamok – kötelezettséget vállalt a Törökországgal kapcsolatos politikai szerepvállalás megerősítésére is, amely kiterjed a Törökországnak nyújtandó jelentős pénzügyi támogatásra, a vízumliberalizációs ütemterv teljesítésének felgyorsítására és Törökország csatlakozási folyamatának fellendítésére.


 
Elejére!