Keresés...

Célzott finanszírozást sürget a magas szintű uniós munkacsoport az új technológiák terjesztésére a felsőoktatásban


A felsőoktatás korszerűsítésével foglalkozó magas szintű európai uniós munkacsoport ma tette közzé „Új oktatási és tanulási módszerek az egyetemeken” (new modes of learning and teaching in universities) című jelentését. A volt ír miniszterelnök, Mary McAleese által vezetett csoport 15 ajánlást fogalmazott meg (lásd: 1. melléklet), kiemelve a felsőoktatásban a rugalmasabb digitális tanulási és oktatási módszerek fejlesztését és használatát szolgáló források megfelelőbb elosztását.


Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos e szavakkal üdvözölte ma a munkacsoport jelentését: „Európának ma a nagyobb hallgatói szám, a hallgatók sokszínűsége, valamint a tanulás és tanítás minőségének javítása által támasztott kihívásokkal kell megküzdenie. Mary McAleese munkacsoportja az uniós és nemzeti hatóságok számára reálisan megvalósítható, praktikus lépéseket jelölt meg, amelyek az új technológiák tanulásban és tanításban való megfelelőbb felhasználása révén segítenek az említett kihívások megoldásában. Külön örömmel tölt el, hogy a januárban indított Erasmus + program támogatást tud nyújtani a csoport ajánlásainak megvalósításához.”

Mary McAleese, aki ma ismertette a biztossal a jelentés eredményeit, a következőket mondta: „Lenyűgöztek azok a bevált gyakorlatok, amelyeket megismerhettünk a munkánk során. A példákból kitűnik, hogy az új tanítási és tanulási módszerekben rejlő lehetőségek maximális kihasználáshoz a felsőoktatás iránt elkötelezett szakemberek mellett olyan nagyratörő, jövőbe mutató elképzelésekkel rendelkező kormányok is kellenek, akik támogatják ezeket az újítókat. Bár az új technológiák felsőoktatásban való használata terén Európában is megfigyelhető a fejlődés, még mindig nagyon le vagyunk maradva az USA mögött. Európában a minőségi digitális tanulás elismerését és akkreditálását az olyan erősségeink, mint például az európai kreditátviteli rendszer1 (ECTS) kiaknázása révén vívhatjuk ki.

Az egyre interaktívabb, már nem csupán az interneten elérhető egyszerű előadásokra korlátozódó oktatási erőforrásokhoz egyre szabadabban hozzá lehet férni az egész világon. A digitális tanulás és tanítás jobban igazítható a tanuló egyéni igényeihez, és a tanulási adatelemzésben való előrelépés révén a tanárok gyorsabban ki tudják értékelni a tanulók teljesítményét és meg tudják állapítani, hogy milyen területen van szükségük külön segítségre.

Mivel sok európai felsőoktatási intézmény kihasználja a technológia által nyújtott új lehetőségeket, a tanórák keretében és azon kívül is megjelentek a digitális tanítási technológiák. Azonban egységes intézményi vagy nemzeti stratégia hiányában gyakran csak maroknyi lelkes oktató alkalmazza ezeket az újításokat.

A jelenlegi helyzet és az Európán belül és azon túl alkalmazott bevált gyakorlatok mélyreható elemzését követően a magas szintű csoport irányvonalakat határozott meg az új technológiákon alapuló oktatás bevezetésének támogatására. A csoport elismerte, hogy a változásban a legfőbb szerepet a felsőoktatási intézmények játsszák, ugyanakkor rámutatott a hatóságok felelősségére a változáshoz megfelelő környezet kialakításában.


Háttér-információk

A magas szintű csoport 2012-ben jött létre az uniós felsőoktatás legégetőbb problémáinak kezelésére. A csoport az első évben ajánlásokat fogalmazott meg a felsőoktatási intézmények, a tagállamok és az Európai Bizottság számára az európai felsőoktatáson belül az oktatás és tanulás minőségének javítása érdekében.

 
Elejére!